Voor een betere toekomst

overlay

Geschiedenis

FondsDBL is ontstaan uit de fusie van drie stichtingen: Maria Catharina van Dooren’s Vrouwengesticht van Weldadigheid, Maria Carolina Blankenheym’s Stichting en de C.A.E van Lede Stichting.

Alle drie zetten ze zich in voor de minder bedeelden in de maatschappij. Omdat de doelstellingen sterk overeenkwamen, werd begin jaren 70 besloten tot een samengaan.

De oorsprong van FondsDBL

190 jaar geleden overleed Maria Catharina van Dooren en haar aanzienlijke vermogen naliet ten behoeve van wat zij toen noemde ‘de arme en behoeftige mensen’ - het begin van het huidige Fonds van de verenigde stichtingen Van Dooren Blankenheym en van Lede, kortweg FondsDBL.

2022 - 38e lustrum. De lustrumgift toegekend voor de aanschaf van een elektrische vervoermiddel t.b.v. Shareaty circulaire en sociale voedselketen.

Bestuur en medewerkers

FondsDBL heeft een bestuur van drie leden en twee parttime medewerkers.

Het bestuur van FondsDBL, dat verantwoordelijk is voor het beleid en het goedkeuren van de aanvragen, bestaat uit:

  • Herman van Karnebeek (voorzitter)
  • Fulco van Lede (penningmeester)
  • Ria van Seventer (projecten)

De medewerkers, verantwoordelijk voor het behandelen van de aanvragen en de administratie, zijn:

  • Maja Becanovic (project adviseur, maatschappelijke werker)
  • Sylvia Martens (office manager)

Vergoeding/beloning:
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De medewerkers zijn in dienst van FondsDBL. Zijn ontvangen een marktconform salaris.

Doelstelling

De doelstelling van FondsDBL is bij de oprichting in 1974 als volgt omschreven:
Het verlenen van hulp uit de revenuen van het vermogen van de stichting aan personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en het verstrekken van bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke personen en gezinnen ten doel hebben.

Wij zijn een organisatie met een jaarlijks bestedingsbudget van ongeveer 1,2 miljoen euro. Iedere donatie wordt van tevoren zorgvuldig beoordeeld door het bestuur van FondsDBL.