Over FondsDBL

Over FondsDBL

Stichting FondsDBL is in 1974 ontstaan uit de fusie van drie stichtingen. Deze stichtingen boden alle steun aan "de armen". Omdat de onderlinge verschillen in de jaren '70 vrijwel nihil waren, werd besloten tot een fusie.

FondsDBL heeft een bestuur van drie leden en twee parttime medewerkers. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het behandelen van de aanvragen en de administratie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en het goedkeuren van de aanvragen.

Het bestuur van FondsDBL bestaat uit:

  • de heer J.W.R. Tilanus - Voorzitter
  • de heer F.J.C. van Lede - Penningmeester
  • mevrouw A.C. van Seventer - Projecten

De bestuursleden ontvangen slechts een vrijwilligersvergoeding.

De medewerkers van FondsDBL zijn:

  • mevrouw S. Martens (office manager)
  • mevrouw M. Becanovic (project adviseur / maatschappelijk werker)

De medewerkers zijn in dienst van Stichting Werkgeversinstituut Rotterdam en gedetacheerd bij FondsDBL.

Inkomen

De inkomsten van FondsDBL zijn afkomstig uit het vermogen dat wordt beheerd. Het Fonds staat open voor donaties en giften.

ANBI-Registratie

FondsDBL is gerangschikt bij de Belastingdienst Registratie en Successie als Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN-nummer 003143399.

Handelsregister

FondsDBL is geregistreerd onder nummer 41126423 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

FondsDBL is geregistreerd onder nummer M12922631 bij de Autoriteit Persoonsgegevens.