Downloads

Downloads

Formulieren

  • Download het Evaluatieformulier Projecten (pdf).
  • Download het Evaluatieformulier Projecten (word).
  • Download het formulier FinanciĆ«le Verantwoording Projecten.

Documenten

  • Download de Algemene voorwaarden Projecten.
  • Download de Algemene voorwaarden regionale en landelijke Noodfondsen / Samenwerkingsverbanden.
  • Download de Staat van Baten en Lasten jaar 2016.
  • Download het Activiteitenoverzicht jaar 2016.
  • Download het Bestuursverslag jaar 2016 en het Meerjaren Beleidsplan.