Welkom

Welkom bij FondsDBL

Welkom op de website van Stichting FondsDBL, kortweg FondsDBL genoemd.

FondsDBL is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan uit een fusie van drie stichtingen, Maria Catharina van Dooren’s Vrouwengesticht van Weldadigheid (opgericht 1832), Maria Carolina Blankenheym’s Stichting en de C.A.E. van Lede Stichting.

De hoofddoelstelling van FondsDBL is:

“Het verlenen van hulp uit de revenuen van het vermogen van de stichting aan personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en het verstrekken van bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke personen en gezinnen ten doel hebben of mede ten doel hebben.”

Doelgroepen

Minder vermogenden in de volgende categorieën:
Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, psychiatrische patiënten, jongeren tot 23 jaar, alleenstaande ouders, vluchtelingen (met verblijfsvergunning of kans daarop), allochtonen, dak- en thuislozen, werklozen, (ex)gedetineerden, verslaafden, vrijwilligersorganisaties die deze doelgroepen ondersteunen.

Ondersteuningsdoelen

Armoedebestrijding, emancipatie, (beroeps)opleiding, (re)integratie, buitenschoolse activiteiten, hulpmiddelen c.q. aangepaste vervoer(smiddelen), etc.
De nadruk wordt gelegd op het bevorderen van zelfredzaamheid in plaats van het verlenen van langdurige ondersteuning.

Werkgebieden

  1. Het gebied Rijnmond en Drechtsteden, via particuliere hulp, samenwerkingsverbanden en projecten. De doelstelling is om particuliere hulp zo veel mogelijk via samenwerkingsverbanden te kanaliseren en niet rechtstreeks te verlenen.
  2. Particuliere hulp in gebieden elders in den lande, uitsluitend indien daar geen noodfondsen actief zijn.
  3. Verlenen van ondersteuning aan landelijke instellingen voor chronisch zieken en gehandicapten.
  4. Verlenen van ondersteuning bij het opstarten en de eerste aanloop van Gemeentelijke en/ofProvinciale Noodfondsen in den lande voor de eerste drie jaar, waarbij langduriger ondersteuning niet wordt uitgesloten.

Aan de inhoud van de tekst van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Sinds enige jaren neemt FondsDBL uitsluitend aanvragen in behandeling die online zijn ingediend via deze website.