Aanvragen Particulier

Aanvragen particulieren

FondsDBL steunt alléén initiatieven, die de meest kwetsbare mensen in onze samenleving helpen om hun situatie te doorbreken.

Dit zijn aanvragen voor:

 1. basale levensbehoeften (dit zijn bijvoorbeeld aanvragen voor inrichtingskosten en aflossing van schulden)
 2. sociale integratie en activering (dit zijn bijvoorbeeld aanvragen voor vakanties en noodzakelijke aanschaffingen)
 3. arbeid en opleiding (dit zijn bijvoorbeeld aanvragen voor middelbare beroepsopleidingen)

Criteria voor aanvragen Particulieren

 • De aanvraag moet gedaan worden uit financiële en maatschappelijke noodzaak
 • De overheid stelt geen geld beschikbaar voor het gevraagde (er is geen voorliggende voorziening)
 • De cliënt moet bereid zijn openheid te geven over zijn of haar financiële omstandigheden, bijvoorbeeld over het inkomen, schulden, vaste lasten etc.
 • Er is geen noodfonds of ander samenwerkingsverband dat de aanvraag kan dekken (zie hier onder)
 • De aanvraag moet gedaan worden door een professionele non-profit organisatie zoals algemeen maatschappelijk werk en jeugdzorg.

Samenwerking met noodfondsen en organisaties:

De doelstelling is om particuliere hulp zo veel mogelijk via samenwerkingsverbanden te kanaliseren en niet rechtstreeks te verlenen. FondsDBL heeft inmiddels diverse samenwerkingsverbanden en afspraken.

De volgende particuliere aanvragen worden niet in behandeling genomen. Wel wordt de website of het adres vermeld waar u wellicht in aanmerking kan komen:

Aanvragen voor particulieren kunnen op diverse gronden worden afgewezen:

 • De aanvraag voldoet niet aan de criteria van FondsDBL
 • Er bestaan voorzieningen vanuit de overheid die de aanvraag dekken
 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten gemaakt zijn, FondsDBL financiert in principe niet achteraf
 • De aanvraag is ingediend door de cliënt zelf
 • De cliënt beschikt zelf over voldoende financiële middelen
 • Er is niet voldoende informatie verstrekt
 • Het beschikbare budget van FondsDBL voor het doen van giften is op

Daarnaast verstrekt FondsDBL in principe geen hulp voor:

 • Verwijtbare schulden
 • Kosten van aanschaf van gemotoriseerde vervoermiddelen zoals rolstoelbussen en auto’s
 • Eigen bijdrage ziektekostenverzekering
 • Medische kosten
 • Kosten van therapie
 • Kosten van budgetbeheer
 • Kosten van een advocaat
 • Kosten van kinderopvang of kinderoppas
 • Studiekosten HBO of wetenschappelijk onderwijs
 • Legeskosten
 • Begrafeniskosten
 • Overkomst van familie uit het land van herkomst
 • Bezoek aan familie in het land van herkomst

Aanvraagprocedure voor Particulieren

Fondsen werven kost tijd. Daarom is het handig om vooraf te weten welke aanvragen FondsDBL wel en niet in behandeling neemt. Om in te schatten of uw aanvraag voor financiering in aanmerking komt, raden wij u aan de criteria en de afwijzingsgronden goed te lezen. Heeft u na het lezen van de criteria en de afwijzingsgronden nog vragen dan kunt u - alvorens de aanvraag in te dienen - contact opnemen via casus@fondsdbl.nl

Aanvraagprocedure:

FondsDBL accepteert uitsluitend aanvragen die via de website ingediend worden!

Vereiste bijlagen / Verplichte uploads:

 1. Recent uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende organisatie
 2. Uitgebreide cliëntgegevens
 3. Toestemmingsverklaring
 4. Sociale rapportage
  In deze rapportage moet in ieder geval de noodzaak van de aanvraag beargumenteerd worden (achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak)
 5. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de cliënt(en)
 6. Een kopie van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie en/of pensioenspecificatie
 7. Mogelijkheid tot uploaden van extra informatie, bijvoorbeeld een overzicht van de huidige schulden. Dit is een verplichting indien het doel van de aanvraag het aflossen van schulden betreft.

Let op: U dient uw aanvraag altijd op naam van uw organisatie te zetten.

Let op: Bij toekenning van een gift voor een particuliere persoon wordt het bedrag uitsluitend overgemaakt aan de aanvragende organisatie, nooit aan de particuliere persoon zelf. Vul daarom nooit het bankrekeningnummer in van de particuliere persoon, maar altijd enkel het IBAN nummer van de aanvragende organisatie.

Het advies is om de formulieren Uitgebreide cliëntgegevens en Toestemmingsverklaring vooraf in te vullen, de overige documenten paraat te hebben en daarna pas de link naar het aanvraagformulier te gebruiken.

Uitgebreide cliëntgegevens
Toestemmingsverklaring

Klik hier om een aanvraag in te dienen. LET OP: de toegezonden link en de token zijn maar voor een beperkte tijd geldig in verband met veiligheidsredenen.

FondsDBL streeft er naar om volledige aanvragen binnen 6 weken af te handelen.